inne

Hagehistorisk marked


Kjære venner av Hagehistorisk marked

Jeg beklager å måtte avlyse markedet i 2019! Det er først og fremst private årsaker til dette. Jeg skulle gjerne ha feiret 10-årsjubileet og alt vi har fått til sammen på disse årene, men nå er det noe annet som er viktigere og må prioriteres.

Siden oppstarten i 2009 har det skjedd utrolig mye omkring de historiske hagene, – og mye med Hagehistorisk marked. Min målsetning den gangen var å bidra til å få opp produksjonen av varer og tjenester til gamle hager, bygge kunnskap og kompetanse, og øke forståelsen og interessen for hager som kulturminne. Dere som har vært med fra start, husker at det fantes fint lite av det vi trengte når vi skulle restaurere eller skjøtte en gammel hage. Det ble viktig å samle det lille som var, og bygge videre på det.

Det har vært et smalt marked, – det skal jeg være den første til å innrømme. Og det kunne innimellom vært fristende å konvertere til et vanlig hagemarked, men det var aldri poenget.  Vi skulle ha kvalitetsvarer du ikke fikk alle andre steder, de skulle ha noe i en historisk hage å gjøre, og produktene skulle være bærere av en håndverkstradisjon.

Vi tok også mål av oss til å være landets vakreste og hyggeligste hagemarked og treffe et bredt publikum. Vi skulle holde faglig interessante og lett tilgjengelige foredrag og demonstrasjoner, vise praktanlegg fra hele landet og ha diskusjoner om anleggs- og skjøtselsproblematikk. Det klarte vi!

I løpet av disse årene har vår faglige partner, Norges grønne fagskole – Vea, etablert to studieretninger for historiske gartnerfag, og så langt uteksaminert 20 gartnere med antikvarisk kompetanse! Vår mediepartner, magasinet Norske hjem, har gitt ut to praktbøker om småhus i hager; henholdsvis lekestuer og lysthus, med verdifull kunnskap om emner vi visste lite om.

Tusen takk for samarbeidet  til alle dere som har deltatt og på den måten bidratt til å løfte fram historiske hager på så mange ulike vis. Sist, men ikke minst, en hjertelig takk til alle blide og glade besøkende som ikke bare møter opp, men møter opp med beigeistring, og så tydelig gir uttrykk for at markedet har vært verdifullt. Kanskje får vi til og med mulighet til å ta opp igjen hagehansken en dag!

Beste hilsen
Ingeborg på Sveinhaug